สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ Blogger ของ นางสาวอรทัย มานะพิมพ์ Information and Communication Technology for Teachers

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล : อรทัย   มานะพิมพ์
รหัสนักศึกษา : 564189006
วัน- เดือน -ปี- เกิด : วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2538
คติประจำใจ : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา